کلاس شهید احمدی روشن

مساحت ومحیط اشکال هندسیمساحت و محیط اشکال هندسی


 👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼


 ۱)مساحت مـــربع = یـــک ضلع × خـــودش 

 محیــط مـــربــــع = یک ضلع × ۴

 

 

 ۲) مساحت مسـتطیـــــــل = طـول × عـرض 

 محیط مستطیل = ( طول + عرض) × ۲

 

 

 ۳) مساحت مثلث = ( قاعده × ارتــــــفاع ) ÷ ۲ 

 محیط مثلث = مجموع سه ضلع

 

 

 ۴) مساحت مثلث متساوی الاضلاع = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ ۲ 

 محیط مثلث متساوی الاضلاع = یک ضلع × ۳

 

 

 ۵) مساحت مثلث متساوی الساقین = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ ۲ 

 محیط مثلث متساوی الساقین= مجموع سه ضلع

 

 

 ۶) مساحت مثلث قائم الزاویه = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ ۲ 

 محیط مثلث قائم الزاویه = مجموع سه ضلع

 

 

 ۷) مساحت ذوزنقه = ( قاعده بزرگ + قاعده کوچک ) × نصف ارتفاع 

 محیط ذوزنقه = مجموع چهار ضلع

 

 


 ۸) مساحت لوزی = ( قطر بزرگ × قطر کوچک ) ÷ ۲ 

 محیط لوزی = یک ضلع × ۴

 

 

 ۹) مساحت متوازی الاضلاع = قاعده × ارتفاع 

 محیط متوازی الاضلاع = مجموع دو ضلع متوالی × ۲

 

 

 ۱۰) مساحت دایره = عدد پی ( ۱۴/۳ ) × شعاع × شعاع 

 محیط دایره = عدد پی ( ۱۴/۳ ) × قطر

  ۱۱) مساحت کره = ۴ × ۱۴/۳ × شعاع به توان دو 

 

حجم کره = چهار سوم × ۱۴/۳ × شعاع به توان سه

 

 

 

 ۱۲) مساحت بیضی = (نصف قطر بزرگ × نصف قطر کوچک ) × ۱۴/۳ 

 

 

۱۳ ) محیط چند ضلعی منتظم = یک ضلع × تعداد اضلاعش

 

 

۱۴ ) حجم مکعب مستطیل = طـول × عـرض × ارتفاع 

 حجم مکعب مربع = قاعده × ارتفاع ( طول یال×مساحت یک وجه)

 

 

۱۵ ) حجم هرم = مساحت قاعده ی هرم × ارتفاع هرم× یک سوم ۱۶) مساحت جانبی استوانه = محیط قاعده × ارتفاع حجم استوانه = مساحت قاعده × ارتفاع

 

سطح کل استوانه = سطح دو قاعده + مساحت جانبی ( مساحت مجموع دو قاعده + ارتفاع × پیرامون قاعده )

 

 

۱۷) مساحت جانبی منشور = مجموع مساحت سطوح جانبی 

مساحت کلی منشور = مجموع مساحت دو قاعده + مجموع مساحت سطوح جانبی

 

 

۱۸) حجم مخروط = مساحت قاعده × یک سوم × ارتفاع  • mohamad jahangir

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

نظر دادن تنها برای اعضای بیان ممکن است.
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.