کلاس شهید احمدی روشن

شاهکار آقا امیرالمومنین علی بن ابی طالب ( ع)

💐شاهکار آقا امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام در پاسخ به سوال تکراری💐


جمعیت زیادی دور حضرت علی (علیه السلام) حلقه زده بودند ..


مرد اول


– یا علی ! سؤالی دارم . علم بهتر است یا ثروت؟


حضرت علی(علیه السلام) در پاسخ گفت: علم بهتر است ؛ زیرا علم میراث انبیاست و مال و ثروت میراث قارون و فرعون و هامان و شداد.مرد دوم

– اباالحسن! سؤالی دارم، می‌توانم بپرسم؟


علم بهتر است یا ثروت ؟


حضرت علی علیه السلام فرمود: علم بهتر است؛

زیرا علم تو را حفظ می‌کند، ولی مال و ثروت را تو مجبوری حفظ کنی . نفر دوم که از پاسخ سؤالش قانع شده بود، همان‌‌جا که ایستاده بود نشست.


در همین حال سومین نفر وارد شد، یاعلی علم بهتراست یا ثروت


امام در پاسخش فرمود:

علم بهتر است ؛ زیرا برای شخص عالم دوستان بسیاری است ، ولی برای ثروتمند دشمنان بسیار !

نفر چهارم


– یا علی ! علم بهتر است یا ثروت؟


حضرت علی علیه السلام در پاسخ به آن مرد فرمودند: علم بهتر است ؛ زیرا اگر از مال انفاق کنی کم می‌شود ؛ ولی اگر از علم انفاق کنی و آن را به دیگران بیاموزی بر آن افزوده می‌شود.


نوبت پنجمین نفر بود.

یا علی علم بهتر است یا ثروت؟


حضرت‌ علی علیه السلام در پاسخ به او فرمودند : علم بهتر است ؛ زیرا مردم شخص پولدار و ثروتمند را بخیل می‌دانند، ولی از عالم و دانشمند به بزرگی و عظمت یاد می‌کنند.


نفرششم


یا علی ! علم بهتر است یا ثروت؟


امام نگاهی به جمعیت کرد و گفت: علم بهتر است؛ زیرا ممکن است مال را دزد ببرد، اما ترس و وحشتی از دستبرد به علم وجود ندارد. مرد ساکت شد
نگاه متعجب مردم گاهی به حضرت‌ علی و گاهی به تازه‌ واردها دوخته می‌شد..


در همین هنگام هفتمین نفر


– یا ابالحسن ! علم بهتر است یا ثروت ؟


امام فرمودند : علم بهتر است ؛ زیرا مال به مرور زمان کهنه می‌شود، اما علم هرچه زمان بر آن بگذرد، پوسیده نخواهد شد.


در همین هنگام هشتمین نفر وارد شد و سؤال دوستانش را پرسید که امام در پاسخش فرمود: علم بهتر است ؛ برای اینکه مال و ثروت فقط هنگام مرگ با صاحبش می‌ماند ، ولی علم، هم در این دنیا و هم پس از مرگ همراه انسان است .


همه از پاسخ‌‌های امام شگفت‌ زده شده بودند که، 


 نهمین نفر هم وارد مسجد شد و در میان بهت و حیرت مردم پرسید:


یا علی ! علم بهتر است یا ثروت ؟


امام فرمود : علم بهتر است ؛ زیرا مال و ثروت انسان را سنگدل می‌کند ، اما علم موجب نورانی شدن قلب انسان می‌شود .


نفر دهم


– یا ابالحسن ! علم بهتر است یا ثروت ؟


علم بهتر است ؛ زیرا ثروتمندان تکبر دارند ، تا آنجا که گاه ادعای خدایی می‌کنند ، اما صاحبان علم همواره فروتن و متواضع‌ اند . فریاد هیاهو و شادی و تحسین مردم مجلس را پر کرده بود.

سؤال کنندگان ، آرام و بی‌صدا از میان جمعیت برخاستند.


هنگامی‌که آنان مسجد را ترک می‌کردند ، صدای امام را شنیدند که می‌گفت: اگر تمام مردم دنیا همین یک سؤال را از من می‌پرسیدند، به هر کدام پاسخ متفاوتی می‌دادم . 


📚کشکول بحرانی، ج۱، ص۲۷. 


به نقل از امام علی‌بن‌ابی‌طالب، ص۱۴۲.📚🍃🍂🍃🍂🍃🍂

  • mohamad jahangir